Wettelijke vermeldingen

 

 

Algemene verkoopvoorwaarden op www.cecilestore.be

 

ARTIKEL 1: DOEL EN IDENTIFICATIE

De onderstaande bepalingen vormen een contract tot vaststelling van de algemene verkoopvoorwaarden van de producten van de website van www.cecilestore.be gesloten tussen het bedrijf ALD sprl (boetiek Cecilestore ), rechtspersoon en een belangrijke consument die buiten zijn professionele activiteit handelt hierna de klant genoemd.

 

ARTIKEL 2: PRIJS

De prijzen zijn vermeld in euro inclusief alle belastingen (21% BTW in België) exclusief deelname aan verzendkosten.

Alle bestellingen zijn betaalbaar in euro's. De prijzen houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling.

Elke wijziging van het btw-tarief wordt automatisch weerspiegeld in de prijzen. De producten worden gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het moment van de bestelling, afhankelijk van beschikbaarheid op deze datum, maar het bedrijf behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen.

 

ARTIKEL 3: BESTELLEN

De klant verklaart minstens 18 jaar oud te zijn en over de wettelijke capaciteit te beschikken om op de site te kunnen bestellen.

Elke bestelling houdt de volledige en onherroepelijke aanvaarding van de klant in van deze algemene verkoopvoorwaarden en de aanvaarding van de prijzen en beschrijvingen van de producten die te koop worden aangeboden.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een klant met wie een voortdurend geschil bestaat.

 

ARTIKEL 4: BETAALMETHODEN

Bij het bevestigen van de bestelling kiest de klant zijn betaalwijze: Bankkaart (Visa, Mastercard, Bancontact ) of Bankoverschrijving.

Als hij zijn bestelling betaalt met een creditcard, wordt de klant omgeleid naar de beveiligde Bluepaid- server en volgt hij de instructies. De details van zijn creditcard worden gecodeerd met behulp van het SSL-protocol (Secure Socket Layer) en rechtstreeks verzonden naar onze bankpartners, zonder overgangen door onze servers. De bestelling wordt verwerkt na acceptatie van betaling.

Als hij ervoor kiest te betalen via overschrijving, drukt de klant de overschrijvingsopdracht af die naar zijn bank moet worden verzonden (PDF-bestand). Zijn bestelling wordt hem toegestuurd na bevestiging van de overdracht. In geval van niet-betaling of geweigerde betaling, om welke reden dan ook, komen alle door de bank gefactureerde kosten voor rekening van de klant en kunnen ook een forfaitaire boete van 10 euro voor administratieve kosten ontstaan.

 

ARTIKEL 5: BESCHIKBAARHEID EN LEVERING

De artikelen van het huidige seizoen zijn direct beschikbaar omdat uit voorraad in de winkel, in sommige gevallen is het mogelijk om ze te bestellen in geval van voorraadtekort, neem dan contact met ons op over dit onderwerp.

De voorraadartikelen worden dezelfde dag na ontvangst van betaling (werkdag) verzonden en door Bpost geleverd binnen 24 uur (48 uur) in België.

In geval van betaling per bankoverschrijving wordt de bestelling verzonden na ontvangst van betaling. De levertijd zal daarom langer zijn.

Klanten die per bankoverschrijving willen betalen en hun bestelling zo snel mogelijk ontvangen, kunnen een betalingsbewijs per e-mail sturen zodat hun bestelling sneller kan worden verzonden.

Bestellingen worden uiterlijk de dag na hun registratie voorbereid, tenzij ze op een vrijdag, het weekend, een feestdag of de dag voor een feestdag zijn geplaatst, in welk geval ze worden de volgende werkdag voorbereid, behalve in geval van overmacht.

Als, ondanks onze waakzaamheid, een of meer artikelen niet beschikbaar zijn na acceptatie van de bestelling, zullen wij u zo snel mogelijk informeren per e-mail of telefoon. De klant kan in dit geval het artikel vervangen door een ander of zelfs zijn bestelling annuleren. De terugbetaling van het bedrag vindt plaats op de rekening van de koper, binnen 15 dagen na betaling van de koper.

Bestellingen worden door Bpost bij u thuis afgeleverd . In een stevige, neutrale verpakking zonder onderscheidend kenmerk op de oorsprong of de inhoud van de verpakking.

Alle portokosten, belastingen, rechten, plichten of andere voordelen die volgens de Belgische regelgeving verschuldigd zijn, vallen onder de verantwoordelijkheid van de koper. Verzendkosten worden forfaitair toegepast.

De aangegeven Bpost- verzendkosten zijn voor een pakket van maximaal 10 kg.

Neem voor levering naar een ander land per e-mail contact met ons op.

Cécilestore kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen als gevolg van stakingsbewegingen door de postdiensten of andere onvoorziene gebeurtenissen waarin de wetgeving inzake het vervoer van goederen en goederen voorziet.

Ten slotte kan de klant desgewenst ook kiezen om zijn bestelling in de winkel op te halen: Rue Haute, 6 om 1300 Waver in België. In dit geval zijn er uiteraard geen verzendkosten.

 

ARTIKEL 6: UITWISSELINGEN EN INTREKKINGEN

De klant heeft een herroepingsrecht van 14 dagen voorzien in artikel 47 van de wet met betrekking tot marktpraktijken en consumentenbescherming (LPMC) van 6 april 2010.

 

In geval van terugkeer moet de klant Cecilestore op de hoogte stellen via de e-mailservice van de site en de reden voor zijn terugkeer aangeven en het pakket binnen 14 dagen na ontvangst van zijn bestelling retourneren.

Om terug te keren naar Cécilestore , moeten ongebruikte producten zich in de originele verpakking met etiketten bevinden, met hun accessoires voor omruiling of terugbetaling van de bestelling. Er wordt geen producten geruild waarvan de verzegelde verpakking is geopend.

In geval van een tweede retourzending zijn de kosten voor rekening van de klant.

LET OP, alle artikelen die worden verkocht of die het voorwerp uitmaken van een promotie, WORDEN NOOIT TERUGGETROKKEN!

 

ARTIKEL 7: GARANTIE EN RETOUREN

In het geval van een defect of defect artikel, heeft de klant een periode van 1 maand vanaf de levering van zijn bestelling om het betreffende product naar het Bedrijf te retourneren. Cécilestore verbindt zich ertoe deze te ruilen of terug te betalen aan de klant, op voorwaarde dat deze in de originele verpakking wordt geretourneerd. Bij retourneren vanwege een defect, vergoeden wij de verzendkosten volgens de tarieven die gelden via een bankoverschrijving. In dit verband zijn de retourkosten voor rekening van de onderneming en wordt de uitwisseling onmiddellijk doorgevoerd. In het geval van een terugbetaling gebeurt dit per bankoverschrijving binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde pakket. Er wordt geen rembours geaccepteerd, ongeacht de reden.

 

ARTIKEL 8: PERSOONLIJKE INFORMATIE

Cécilestore doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens en uw recht op privacy te beschermen. We zullen uw persoonlijke gegevens altijd op een veilige plaats bewaren en we zullen ons houden aan de gegevensbeschermingswetgeving die op dat moment van kracht was.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden (wat we alleen doen met uw toestemming) en ook tegen onze verwerking ervan in ons eigen gerechtvaardigde belang.

 

KENNISGEVING: WIJZIGING VAN HET RECHT OP GEGEVENSBESCHERMING: GDPR

De GDPR-gegevensbeschermingswet is op 25 mei 2018 van kracht geworden. Deze privacyverklaring is bijgewerkt om uw nieuwe en verbeterde rechten weer te geven en om de manier waarop we uw persoonlijke gegevens.

Privacyverklaring en AVG om volledig te begrijpen waarop we vertrouwen om uw persoonlijke gegevens te verzamelen, hoe we deze gebruiken, waar we deze opslaan en aan wie we deze bekendmaken. Andere privacyverklaringen kunnen ook van toepassing zijn wanneer we uw persoonlijke gegevens in een andere context verwerken, bijvoorbeeld wanneer u onze website gebruikt, is ons cookiebeleid van toepassing

Raadpleeg de GDPR Privacyverklaring van Cecilestore in detail

 

ARTIKEL 9: INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle teksten, opmerkingen, werken, illustraties en afbeeldingen die worden gereproduceerd op Cécilestore- documenten zijn voorbehouden onder copyright en intellectueel eigendom. Elk ander gebruik dan privégebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf vormt namaak en bestraft met intellectueel eigendom. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de documenten gepubliceerd door het merk en het bedrijf is ten strengste verboden.

 

ARTIKEL 10: VOLLEDIGE OVEREENKOMST

In het geval dat een van deze algemene verkoopvoorwaarden niet van toepassing zou worden verklaard, zou de toepassing van de andere bepalingen niet in twijfel worden getrokken en zou een wijziging alleen gevolgen hebben voor de desbetreffende bepalingen.

 

ARTIKEL 11: VERANTWOORDELIJKHEDEN

De foto's, afbeeldingen en teksten ter illustratie van de producten zijn niet contractueel. Bijgevolg kan Cécilestore niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een fout, weglating of wijziging van de kenmerken van de producten door de leverancier. Cécilestore kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet-uitvoeren van het contract in geval van voorraadtekort, onbeschikbaarheid van het product, overmacht, verstoring of staking van postdiensten, vervoerders, transport- en communicatiemiddelen, overstromingen , branden, tekort, natuurramp, oorlog, oproer, opstand, enz.

 

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden worden beheerst door Belgisch recht en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Eventuele geschillenbeslechting kan worden gemaakt met onze klantenservice en bij gebrek aan een minnelijke schikking, zal de rechtbank van koophandel bevoegd zijn. Het bedrijf behoudt zich echter het recht voor om de klant voor het gerecht te roepen van het rechtsgebied waar zijn woonplaats zich bevindt.

Neem bij twijfel contact met ons op via e-mail op shop@cecilestore.be of per telefoon: +32 (0) 10 24 34 67

 

 

PRIVACYVERKLARING & GDPR

WIJZIGING VAN HET RECHT OP GEGEVENSBESCHERMING - GDPR

De GDPR-gegevensbeschermingswet is van kracht geworden op 25 mei 2018. Deze privacyverklaring is bijgewerkt om uw nieuwe en verbeterde rechten weer te geven en om de manier waarop we uw gegevens verwerken, bij te werken. persoonlijk.

U dient deze Privacyverklaring in zijn geheel te lezen om volledig te begrijpen waarop we vertrouwen om uw persoonlijke gegevens te verzamelen, hoe we deze gebruiken, waar we deze opslaan en aan wie we deze bekendmaken. Andere privacyverklaringen kunnen ook van toepassing zijn wanneer we uw persoonlijke gegevens in een andere context verwerken, bijvoorbeeld wanneer u onze website gebruikt, is ons cookiebeleid van toepassing

 

Respect voor privacy

We zijn toegewijd aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens en uw recht op privacy. We zullen uw persoonlijke gegevens altijd op een veilige plaats bewaren en we zullen ons houden aan de gegevensbeschermingswetgeving die op dat moment van kracht was.

 

Uw rechten

Op het gebied van persoonsgegevens geeft de wet u een aantal rechten. U kunt meer informatie en advies over uw rechten krijgen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten in uw land.

 

Rechten

Waar bestaan ze uit ?

1. Recht op informatie

U hebt het recht om duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie te ontvangen over het gebruik dat we maken van uw gegevens en over uw rechten. Dit is de reden waarom wij u onder de aandacht brengen van de informatie in deze Verklaring.

2. Recht op toegang

U hebt recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens (als we deze gebruiken), evenals op een bepaald aantal andere informatie (van dezelfde aard als die in deze Verklaring).

Dit is zodat u op de hoogte bent van het feit dat we uw persoonlijke gegevens gebruiken en kunnen verifiëren dat we dit doen in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

3. Recht op rectificatie

U hebt het recht om te vragen dat uw persoonlijke gegevens worden gecorrigeerd als deze onjuist of onvolledig blijken te zijn.

4. Recht op verwijdering

Dit recht, ook bekend als het "recht om te worden vergeten", stelt u in staat om te vragen om verwijdering of verwijdering van uw persoonlijke gegevens zodra er geen dwingende redenen meer zijn om ze te blijven gebruiken. Dit recht op verwijdering is niet algemeen; er zijn uitzonderingen.

5. Recht op gebruiksbeperking

U hebt bepaalde rechten waarmee u elk nieuw gebruik van uw persoonlijke gegevens kunt "blokkeren" of opschorten. Wanneer het gebruik van uw gegevens is beperkt, kunnen we deze blijven opslaan, maar we kunnen deze niet langer gebruiken. We houden een lijst bij van mensen die hebben gevraagd om het gebruik van hun persoonlijke gegevens te "blokkeren", om ervoor te zorgen dat deze beperking in de toekomst wordt nageleefd.

6. Wet met betrekking tot gegevensportabiliteit

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te verkrijgen en opnieuw te gebruiken voor uw eigen account in het kader van verschillende services. Als u bijvoorbeeld besluit om een ​​nieuwe serviceprovider te gebruiken, kunt u met dit recht uw gegevens gemakkelijk verplaatsen, kopiëren of overdragen tussen onze computersystemen en die van de nieuwe serviceprovider (s), zonder hun bruikbaarheid.

7. Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden (wat we alleen doen met uw toestemming) en tegen elk gebruik dat we maken in ons eigen rechtmatige belang.

8. Klachtrecht

U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens beheren of verwerken bij de gegevensbeschermingsautoriteiten in uw land.

9. Recht om toestemming in te trekken

Als u uw toestemming hebt gegeven om ons in staat te stellen uw persoonlijke gegevens op een bepaalde manier te verwerken, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken (hoewel deze intrekking geen terugwerkende kracht heeft op wat we mogelijk hebben gedaan met uw gegevens tussen het moment waarop u uw toestemming hebt gegeven en het moment waarop u het heeft ingetrokken). Dit herroepingsrecht strekt zich uit tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden.

Wie zijn wij

De Cecilestore- winkel (ALD sprl ) is zowel een winkel op Place Cardinal Mercier 22 in Waver als een e-commercesite, www.cecilestore.be

De 2 winkels werken samen om ervoor te zorgen dat we uw persoonlijke gegevens verwerken zoals het hoort en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we over u?

We verzamelen de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt als onderdeel van uw registratie, evenals aanvullende gegevens die u af en toe aan ons moet communiceren om de gegevens bij te werken die u bij uw registratie had verstrekt. Deze persoonlijke gegevens omvatten uw voor- en achternaam, uw adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, vaste en mobiele telefoonnummers en alle andere informatie die nodig is om contact met u op te nemen.

We verzamelen ook informatie over de aankopen die u in de winkel of op onze site doet, zoals:

• details van aankopen gedaan in de winkel of op onze website www.cecilestore.be

• details van transacties (bijvoorbeeld datum, tijd en waarde van de transactie) gemaakt in de winkel of op onze website www.cecilestore.be

We verzamelen deze persoonlijke gegevens tijdens uw aankopen.

Alle persoonlijke informatie die we over u hebben, is door uzelf aan ons verstrekt, hetzij in de winkel of op onze site, of tijdens externe evenementen.

Alle persoonlijke informatie die we hebben is verzameld met uw toestemming.

Door u te registreren op onze site of als klant op de klantenkaart in onze winkel, hebt u uw persoonlijke gegevens aan ons doorgegeven en ons daarmee gemachtigd om deze te bewaren.

We verzamelen cookies (zie uitleg hieronder) van uw mobiele apparaat wanneer u verbinding maakt met onze website www.cecilestore.be

Wanneer we met u communiceren (bijvoorbeeld wanneer u de services gebruikt die we bieden), kunnen we ons bewust worden van bepaalde informatie over u die niet noodzakelijk in een van de hierboven genoemde categorieën valt. We kunnen deze informatie vervolgens vastleggen om ervoor te zorgen dat we informatie onthouden die belangrijk voor u wordt geacht in afwachting van onze toekomstige interacties. We zorgen ervoor dat een beperkt aantal geautoriseerde personen toegang hebben tot deze persoonlijke informatie en we zullen deze niet gebruiken voor een ander doel dan het ontwikkelen van de bevoorrechte relatie die we hebben opgebouwd met de waardevolle klant die u bent.

 

 

Hoe gebruiken we uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van ons nieuws, ons advies en onze promoties.

· Door middel van een nieuwsbrief eenmaal per maand.

· Per e-mail met een cadeaubon ter gelegenheid van uw verjaardag eenmaal per jaar

· Per sms om u ongeveer 10 keer per jaar op de hoogte te stellen van een promotie of een belangrijk evenement.

· Wanneer u bent geregistreerd op onze site www.cecilestore.be , ontvangt u waarschijnlijk enkele extra e-mails om u te laten profiteren van voordelen met betrekking tot de online aankopen.

Daarnaast gebruiken we uw persoonlijke gegevens om:

• beter inzicht in uw koopgedrag om onze producten en diensten te ontwikkelen en te verbeteren en u dus een optimale winkelervaring te bieden;

• analyseer de effectiviteit van onze marketing en toon ons relevanter in de aanbiedingen, adviezen of informatie die wij u en onze andere klanten aanbieden;

• ons een preciezer beeld geven van onze klanten, zowel collectief als individueel, en daardoor een homogene, relevante en consistente service bieden;

• u voorzien van informatie over evenementen, speciale aanbiedingen, promoties en meer.

• ervoor zorgen dat de informatie die wij bewaren juist en actueel is;

• u op de hoogte brengen van wijzigingen in onze services.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang u met ons blijft communiceren (bijvoorbeeld als u een e-mail leest of erop klikt die we u sturen, een aankoop bij ons doet of deelneemt aan een evenement dat wij hosten).

Als u ons laat weten, zoals u dat op elk moment kunt doen, dat u niet langer in onze klantendatabase wenst te zijn, zullen wij uw persoonlijke gegevens uit onze administratie verwijderen.

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

Uw gegevens worden alleen gedeeld met onderaannemers om transacties (privébedrijven zoals Bpost bijvoorbeeld) te vergemakkelijken , alleen voor het verzenden van e-mail, e-mail of reclame-sms.

Daarnaast kunnen we uw persoonlijke gegevens vrijgeven:

• wanneer we wettelijk verplicht zijn om uw persoonlijke informatie bekend te maken of te delen, of op een manier die de rechten, eigendommen of veiligheid van ons bedrijf, onze klanten of anderen beschermt. Dit omvat in sommige gevallen het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties ter bescherming tegen fraude; en

• aan potentiële kopers of toekomstige exploitanten van alle of een deel van onze respectieve activiteiten.

 

Wettelijke basis waarop ons gebruik van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd

In bepaalde gevallen en na het verkrijgen van uw toestemming, gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om:

• u marketingcommunicatie sturen;

• adverteren op sociale netwerken;

• u gerichte berichten en inhoud sturen

• beoordelen en bewaken van de effectiviteit van onze communicatie

In de meeste gevallen gebeurt het verzamelen en gebruiken van de bovengenoemde persoonlijke gegevens in ons meest gerechtvaardigde belang (zie hierboven Welke persoonlijke gegevens verzamelen we over u?) Om ons in staat te stellen om:

• u een dienst aanbieden die nuttig, aangenaam en voordelig voor u is, in het bijzonder door onze contacten met u te personaliseren, door ervoor te zorgen dat wij u informeren over alle aanbiedingen die specifiek betrekking hebben op uw voorkeuren.

• ons klantenbestand beter begrijpen, zodat we onze marketingdiensten en -activiteiten (waar u ook van kunt profiteren) kunnen verbeteren.

Wanneer we ons baseren op ons legitieme belang bij het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens, moeten we ervoor zorgen dat ons legitieme belang geen inbreuk maakt op die van u of op uw fundamentele rechten en vrijheden. We gaan pas verder als we ervan overtuigd zijn dat uw belangen, rechten en vrijheid niet worden bedreigd door ons legitieme belang.

Zodra we van mening zijn dat er een risico bestaat dat een van uw grondrechten of een van uw fundamentele vrijheden wordt aangetast, gebruiken we uw persoonlijke gegevens niet, tenzij we een andere wettelijke basis hebben om het te doen (of dit contractueel noodzakelijk is of dat u ons hiervoor gewoon toestemming hebt gegeven). Wij zijn bijvoorbeeld van mening dat het verzamelen van uw locatiegegevens opdringerig kan zijn. Daarom doen we dit alleen na het verkrijgen van uw toestemming.

Wat gebeurt er als u ons niet de persoonlijke gegevens verstrekt die wij van u hebben gevraagd, of als u ons vraagt ​​om te stoppen met het gebruik van uw persoonlijke gegevens?

Als u ons vraagt ​​om te stoppen met het gebruik van uw persoonlijke gegevens (zie Uw rechten hierboven), zullen we dit zo snel mogelijk doen.

Hoe nemen we contact met u op?

Om u te laten profiteren van bepaalde voordelen en op voorwaarde dat u uw toestemming hebt verkregen, nemen we contact met u op per post, e-mail, sms of op een andere manier, met name elektronisch (bijvoorbeeld via sociale netwerken) ) en zullen deze coördinaten alleen ad hoc gebruiken.

Als u niet langer gecontacteerd wilt worden of bepaalde soorten communicatie wilt ontvangen, kunt u ons dit laten weten door contact met ons op te nemen via shop@cecilestore.be. U kunt ook uw belangrijkste contactgegevens op elk gewenst moment bijwerken door contact met ons op te nemen op hetzelfde e-mailadres.

Neem contact met ons op

Als u om welke reden dan ook contact met ons wilt opnemen (inclusief om uw rechten te doen gelden met betrekking tot de bovengenoemde wetgeving inzake gegevensbescherming), stuur ons dan uw verzoek naar shop@cecilestore.be of per telefoon +32 (0) 10 24 34 67

 

TOELICHTING BIJ HET GEBRUIK VAN COOCKIES

Sommige van onze pagina's gebruiken cookies om te onthouden:
uw back-ups met betrekking tot uw surfvoorkeuren zoals de taalkeuze of de keuze om cookies te accepteren.

Ze zijn ook een essentieel element voor de online winkel, zodat u bijvoorbeeld uw mandje van de ene pagina op de andere kunt bewaren. Zonder cookies zou het niet mogelijk zijn om op de site te bestellen.

Deze cookies zijn niet essentieel voor de werking van de site, maar ze vergemakkelijken uw navigatie. U kunt ze blokkeren of verwijderen, maar u loopt het risico dat bepaalde elementen van de site niet goed werken.

De informatie in cookies is niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren en we hebben de volledige controle over de gegevens. Deze cookies worden nooit gebruikt voor andere doeleinden dan hier aangegeven.

 

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine bestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt.

WAT DOEN COOKIES?

Cookies hebben veel functies, met name kunt u eenvoudig navigeren op uw verschillende internetpagina's en deze navigatie verbeteren. Cookies onthouden bijvoorbeeld uw voorkeuren.

ZIJN COOKIES VEILIG ?

Ja, cookies zijn bestanden die uit kleine teksten bestaan. Ze kunnen uw computer niet betreden of uw persoonlijke gegevens lezen.

Cookies dragen geen virussen of schadelijke inhoud op uw computer.

WORDEN COOKIES GEBRUIKT VOOR HET VOLGEN?

Ja, cookies worden ook gebruikt om het aantal bezoekers van onze website en het geografische gebied waarin ze zich bevinden te achterhalen. Dit geeft ons een overzicht van het gebruik van onze website door onze consumenten en helpt ons om de navigatie erop te verbeteren.

 

 

Bedankt voor je vertrouwen.